Magic Marketing

Bán hàng bùng nổ với quảng cáo mua sắm của Google

Google shopping - Google merchant

google-shopping-result-google-example

Giới thiệu

Google shopping cho phép người dùng đi trực tiếp vào sản phẩm, giang hàng của bạn một cách dễ dàng để thực hiện hành vi mua săm

 

Google shopping được ưu tiên xuất hiện ngay trên Google Ads & SEO chứng tỏ tầm quan trọng và hiệu quả của kênh này đối với doanh nghiệp

 

 

Hiệu quả của Google Shopping

Giảm chi phí quảng cáo trên một click chuột (CPC): dịch vụ Google shopping còn là một khái niệm mới, chưa được thị trường ứng dụng rộng rãi, nên chi phí quảng cáo còn ở mức giá thấp hơn so với các kênh khác

 

Giảm chi phí quảng cáo trên một click chuột (CPC): dịch vụ Google shopping còn là một khái niệm mới, chưa được thị trường ứng dụng rộng rãi, nên chi phí quảng cáo còn ở mức giá thấp hơn so với các kênh khác

 

Yêu cầu để chạy Google Shopping

Website cho phép người dùng được mua sản phẩm online

Thông tin liên hệ chính xác

Có chính sách trả hàng và hoàn tiền rõ ràng

 

Người dùng có thể thêm hàng vào giỏ hàng và hoàn tất thủ tục thanh toán

 

Về Magic Marketing

Magic Marketing là một digital marketing agency, chuyên về các sản phẩm của Google và Facebook.

 

Magic marketing là một trong những tiên phong trong việc giới thiệu Google Shopping đến các doanh nghiệp

 

 

 

Khách hàng của Magic