Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet Air.

VietjetAir

Magic Case Study
Dự án :
Social Crisis Management : Facebook VietJet Air.
Đối tác công ty :
Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet Air.
Vietjet
Tổng Quan :
Công ty cần xử lý sự cố truyền thông online trên MXH Facebook và Youtube.
Mục tiêu (KPI) :
Xử lý sự cố ngay lập tức trong vòng 24h – 48h. Kích thích tính tham gia, tương tác của cộng đồng mạng với các event online của Vietjet Air.
Chiến lược :
Tập trung xây dựng hệ thống tài khoản có thể share, like, comment như các tài khoản bình thường.
Phân tích và xử lý ngay khi sự cố xảy ra, không tạo ra hiệu ứng truyền thông xấu gây khủng hoảng nghiêm trọng.
Dự đoán và phòng tránh các tác nhân có thể gây ra sự cố.
Kết quả :
Giải quyết triệt để các sự cố, các event đạt được kỳ vọng với lượt tương tác like, share, comment như mong muốn.