Monthly Archives: Tháng Ba 2018

Nhân viên kinh doanh

Mô tả công việc: – Tư vấn các sản phẩm & dịch vụ của công ty phù hợp với nhu cầu của khách hàng – Quản lý khách hàng, giám sát và kiểm tra chất lượng công việc, sản phẩm của các bộ phận khác nhằm mang đến khách hàng...
Xem tiếp
Blog-Image-003

Nhân viên phát triển kinh doanh

Mô tả công việc: – Tìm kiếm khách hàng,duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng – Xây dựng và phát triển mối quan hệ chiến lược với các tổ chức, đối tác và khách hàng tiềm năng – Tư vấn các sản phẩm và dịch...
Xem tiếp
Blog-Image-003

Trưởng phòng nhân sự

Mô tả công việc: – Điều hành hoạt động của bộ phận nhân sự được hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của công ty. – Xây dựng hệ thống cơ cấu tổ chức của công ty đảm bảo tính khoa học, phù hợp – Xây dựng và hoàn thiện...
Xem tiếp

Marketing Manager

Mô tả công việc: – Xây dựng và triển khai chiến lược Marketing tổng thể trên các kênh. – Điều hành và quản lý mọi hoạt động Marketing của công ty một cách hiệu quả; bảo đảm các nguồn lực cho kinh doanh. – Thiết lập và ...
Xem tiếp

Chuyên viên kế toán

Mô tả công việc: – Thực hiện phân bổ doanh thu, chi phí định kỳ hàng tháng – Thực hiện, theo dõi và kiểm soát các khoản thu chi của công ty – Rà soát hóa đơn đầu ra, đầu vào, kê khai thuế định kỳ đảm bảo các số liệu ...
Xem tiếp