Please enable JS

Thẻ: quản lý

Trưởng phòng nhân sự

17 Th3 18/Mạnh Vinh

Mô tả công việc: – Điều hành hoạt động của bộ phận nhân sự được hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của công ty. – Xây dựng hệ thống cơ cấu tổ chức của công ty đảm bảo tính khoa học, phù hợp – Xây dựng và hoàn thiện các chính sách, quy trình, biểu […]

Xem Thêm