Please enable JS

Thẻ: online media

Marketing Manager

17 Th3 18/Mạnh Vinh

Mô tả công việc: – Xây dựng và triển khai chiến lược Marketing tổng thể trên các kênh. – Điều hành và quản lý mọi hoạt động Marketing của công ty một cách hiệu quả; bảo đảm các nguồn lực cho kinh doanh. – Thiết lập và quản lý nguồn ngân sách cho Marketing, chịu […]

Xem Thêm