Please enable JS

Thẻ: Mô hình phân tích SWOT

Chiến lược Marketing và thương hiệu cho chủ doanh nghiệp – Mở đầu

15 Th3 18/Băng Tâm

Do buổi đầu tiên của chương trình 4 buổi Chiến lược Marketing và thương hiệu cho chủ doanh nghiệp thì Nguyên vắng nên chỉ có thể tóm tắt lại từ buổi thứ 2  –> 4. Một phần vì phần này khá hay, một phần do Nguyên có am hiểu một chút căn bản về Marketing […]

Xem Thêm