Please enable JS

Thẻ: Mô hình kinh doanh

Chiến lược Marketing cho chủ doanh nghiệp – Công cụ phân tích Online

21 Th3 18/Băng Tâm

Nằm trong Seri Chiến lược Marketing dành cho chủ doanh nghiệp, sau bài 1: Chiến lược Marketing và thương hiệu cho chủ doanh nghiệp – Mở đầu   Bài 2 này nói về những công cụ phân tích trên Online hay và phổ biến hiện nay. Có rất nhiều những công cụ được dùng để […]

Xem Thêm

Chiến lược Marketing và thương hiệu cho chủ doanh nghiệp – Mở đầu

15 Th3 18/Băng Tâm

Do buổi đầu tiên của chương trình 4 buổi Chiến lược Marketing và thương hiệu cho chủ doanh nghiệp thì Nguyên vắng nên chỉ có thể tóm tắt lại từ buổi thứ 2  –> 4. Một phần vì phần này khá hay, một phần do Nguyên có am hiểu một chút căn bản về Marketing […]

Xem Thêm