Please enable JS

Thẻ: digital

Chuyên viên kế toán

17 Th3 18/Mạnh Vinh

Mô tả công việc: – Thực hiện phân bổ doanh thu, chi phí định kỳ hàng tháng – Thực hiện, theo dõi và kiểm soát các khoản thu chi của công ty – Rà soát hóa đơn đầu ra, đầu vào, kê khai thuế định kỳ đảm bảo các số liệu hạch toán thuế. – […]

Xem Thêm